Sant Joan Despí

8 de març. Temps de les dones. Avancem, cap pas enrere.

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest del PSC amb motiu del 8 de Març

Aquest 8 de Març, Dia internacional de Drets de les Dones, la societat i la democràcia ens hi juguem molt. Apostem fermament per la defensa dels drets, la llibertat i la seguretat de les dones. Estem vivint l’amenaça real cap a les polítiques feministes, tant a nivell internacional (Trump, Putin,Bolsonaro...) com a nivell estatal i municipal amb la irrupció de formacions polítiques absolutament reaccionàries i la radicalització dels partits de dretes que recuperen els seus discursos més retrògrads i contraris als drets de les dones. Tot i així, també vivim amb esperança l’enfortiment del moviment feminista, com va quedar demostrat amb l'èxit internacional de les manifestacions del 8M, el moviment MeToo, etc... amb la implicació copartícip de dones i homes que es rebel·len front el sistema patriarcal i exigeixen governs que donin respostes efectives als greus problemes que pateixen més de la meitat de la població: violència masclista, discriminació en tots els àmbits (educatiu, laboral, polític, cultural, esportiu...), feminització de la pobresa, manca de polítiques de conciliació,... Perquè sabem que les polítiques públiques d'igualtat són l'instrument per millorar, no només les vides de les dones sinó de tota la ciutadania. Perquè quan avancen les dones, avança la societat i la democràcia.

Estem compromeses i compromesos amb el canvi social que impulsa el feminisme. No podrà haver-hi veritable transformació si no es compta de manera essencial amb les dones, amb la seva participació i contribució. Per això i amb la igualtat com a pilar, hem abanderat de la mà del moviment feminista totes les conquestes per a les dones.

Des del juny passat comptem amb un Govern estatal que, recollint aquest esperit del 8M, situa la igualtat com a eix transversal en l'agenda política. Un Govern que defensa la igualtat, afermant els avanços assolits, enfront d'aquells posicionaments polítics que pretenen eliminar-los. I es reafirma en la necessitat de continuar desenvolupant polítiques feministes des de tots els ministeris perquè les dones són discriminades en tots els àmbits.

Entre ells, és en el laboral on es produeix una de les majors desigualtats que viuen les dones. Sense independència econòmica no hi ha llibertat possible. Per a lluitar contra la bretxa salarial, la precarietat i la discriminació en l'accés a l'ocupació i la promoció professional, el Govern ha impulsat una Proposició de llei d'igualtat laboral que contribuirà a erradicar-les.

També en la desigualtat entre sexes està l'arrel de la violència de gènere que a l'Estat espanyol ha acabat amb la vida de 984 dones, 152 assassinades a Catalunya, des de 2003 quan es comencen a comptabilitzar els assassinats masclistes. Per acabar amb ella són necessaris instruments específics, com la Llei de violència de gènere, impulsada per les i els socialistes, i que va ser pionera a Europa. Intentar confondre-la amb la domèstica és retornar-la a l'espai privat, invisibilizant el seu caràcter masclista, en comptes de considerar la protecció de les dones i els seus fills i filles un assumpte de tota la societat. Per al Govern, la violència masclista és un problema d'Estat. Per això, la posada en marxa del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere, que també va ser proposta socialista, ha estat una prioritat, que es va plasmar en el Reial decret llei de mesures urgents, aprovat el passat 3 d'agost, que inclou importants millores respecte a la situació de les víctimes i els seus fills i filles.

Les dones sofreixen altres violències pel fet de ser dones, com la sexual, la tipificació de la qual en la normativa espanyola està revisant el Ministeri de Justícia, amb l'objectiu d'establir de manera clara que “si una dona no diu sí, tota la resta és no”. A més, s'ha impulsat una llei per a la formació en perspectiva de gènere dels operadors jurídics.

Estem radicalment en contra de tota mercantilització del cos de les dones. La prostitució i l'explotació sexual també són violència masclista, que cosifica i mercantilitza les dones. Al nostre país, les xifres són terribles. El Govern estatal, lluny de mantenir-se indiferent, treballa en una llei que l'abordi de manera integral, seguint el model abolicionista de països com Suècia. El Govern estatal perseguirà les agències que ofereixen cada any a centenars de famílies espanyoles el servei de gestació per substitució, eufemisme de ventres de lloguer, sabent que és una pràctica prohibida aquí.

Les dones han de triar la seva maternitat lliurement, per això no permetrem que es posi en risc el dret a l'avortament. I per això, el Govern estatal ha retornat a totes les dones l'accés a la reproducció assistida, independentment de la seva orientació sexual o el seu estat civil.

Avançar cap a la igualtat és una responsabilitat que ens interpel·la individualment i com a societat. I que també obliga totes les Administracions, des de l'estatal fins a la local. Una de les primeres mesures adoptades pel Govern estatal va ser precisament retornar les competències en matèria d'igualtat als Ajuntaments, els més pròxims a la ciutadania. I duplicar la seva partida pressupostària vinculada al Pacte d'Estat.  

En aquest context, com l'any passat, entitats feministes han promogut una vaga laboral, de cura, de consum i estudiantil a la qual han donat suport els dos sindicats majoritaris (UGT i CCOO) convocant aturades pel dia 8 de març. Aquesta pretén ser una mesura de conscienciació i reivindicació davant la situació de desigualtat que viuen les dones en aquest país. Ja l'any 2017, el PSC va ser el partit pioner en sumar-se a l'aturada internacional del 8M, instant a fer-ho també el Parlament, Congrés i Parlament Europeu.

I no hem de permetre la instrumentalització d'aquesta mobilització del 8 de març a Catalunya per defensar altres causes, com la independència, que res tenen a veure amb els objectius del 8M, o introduir temes que divideixen la unitat d'acció que sempre ha caracteritzat el moviment feminista al nostre país com és l'intent de regularitzar la prostitució i el proxenetisme. Perquè on ens hem de trobar aquest 8M, partits i entitats, és en la lluita feminista, lluitant pels drets de les dones, sumar i no restar.

Com a feministes, ens sumem a la vaga: donem suport a la vaga laboral perquè l’ocupació femenina era d’un 49,9% el 2007 i va ser d’un 48,7% el 2017. Perquè la temporalitat i la precarietat segueixen sent femenines: el 72,9% dels contractes a temps parcial del 2017 eren de dones i treballem en els sectors més precaris, en canvi només un 29,4% de les persones que treballen a sectors industrials són dones. Perquè continua existint el sostre de vidre: al 2017 les dones només ocupem el 31,4% de càrrecs directius i de gerència. Perquè la bretxa salarial persisteix: al 2017, se situava en un 23,4%. Aquest any, les dones des del 10 de novembre estem treballant gratis. Perquè la conciliació continua tenint rostre de dona: l’any 2007, el 96,1% de les excedències per cura de menor van ser per a dones. 10 anys més tard, el 2017, el 92,8%. Perquè l’assetjament sexual i per a raó de sexe, continua sent una de les formes més generalitzades de violència als centres de treball i alhora la forma més oculta. Perquè les pensions de les dones són menors. Donem suport a la vaga feminista de cures perquè volem posar en valor el treball domèstic no remunerat, menyspreat pel sistema econòmic, i utilitzat per ocultar retallades de l'Estat de Benestar. També volem visibilitzar la manca de corresponsabilitat real a les tasques de cura i la necessitat vital de polítiques de coeducació i de foment de les noves masculinitats. Donem suport a la vaga de consum per recordar les empreses que han d'incloure la visió de gènere a totes les seves accions, des de la producció, les condicions laborals, fins al màrqueting. I donem suport a la vaga estudiantil perquè la lluita feminista s'ha de fer en xarxa intergeneracional, implicant els i les joves.

Perquè malgrat les conquestes, encara persisteixen discriminacions que impedeixen les dones de participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la societat, des del PSC: 

1.- Ens sumem a la iniciativa del moviment feminista i els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) de convocatòria de VAGA I ATURS EN EL DIA DEL 8 DE MARÇ i animem els i les treballadores a sumar-se a ells, com una mesura de conscienciació i reivindicació sobre la necessitat que les dones, com els correspon, participin en igualtat de tots els espais de la societat.

2.- Com sempre, seguirem treballant per l'avanç de la societat cap a la igualtat real de gènere, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, prioritzant la lluita contra la violència masclista, el foment de l'ocupació femenina i contra la feminització de la pobresa, garantirem els serveis específics com els drets reproductius i sexuals (campanyes informatives especialment per a menors d'edat i immigrants, coordinar serveis específics...) i contra la mercantilització del cos de les dones, sumant-nos a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones.

3.-En base a aquestes prioritats cap a la ciutadania, seguirem treballant des dels municipis. A nivell intern, elaborarem un Pla d'Igualtat específic per als treballadors i treballadores de l'Ajuntament, en el qual figurin les diferents mesures a adoptar per a eliminar qualsevol discriminació de gènere i contempli les mesures que es considerin a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral.

5.-Seguirem treballant al Parlament perquè s’aprovi i desenvolupi el Pacte català contra la violència masclista i de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

6.-Seguirem treballant des del Congrés dels Diputats per l'aprovació d'una Llei d'igualtat laboral.

Fitxers adjunts: