Sant Joan Despí

Sentir Sant Joan Despí 2015-2019

El PSC de Sant Joan Despí va guanyar les darreres eleccions municipals amb un programa de govern solvent. Al llarg del mandat anirem complint els compromisos que hem adquirit amb la ciutadania. A continuació podràs #sentirsjd a través de les nostres propostes:

Sentirsjd i omplir-la d’oportunitats

1. L’educació com a motor de progrés i d’igualtat d’oportunitats
Una prioritat per a nosaltres és situar a les persones en les millors condicions per afrontar els reptes de futur i continuar treballant per tal d’assolir els millors resultats escolars.
 • Avançarem en la ciutat plurilingüe, mantenint i potenciant els programes d’intercanvi, teatre i estades, i ho consolidarem amb la ubicació de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona a la Torre de la Creu.
 • Mantindrem els programes de suport a l’estudi, per als nois i les noies del cicle superior de primària que ho necessitin.
 • Garantirem l’oferta educativa a la primera infància, cobrint les necessitats d’escoles bressol.
 • Posarem en marxa “La ciutat de la ciència” per impulsar la recerca, la innovació, la investigació a l’àmbit científic, creatiu i emprenedor, i els programes d’emprenedoria a secundària.
 • Potenciarem la música i la dansa al programa curricular.
 
2. L’ocupació i la formació màxima prioritat
Situarem aquest eix al centre de les nostres prioritats treballant per la reactivació econòmica i acompanyant a les persones aturades
 • Fomentarem un mercat laboral inclusiu identificant sectors amb capacitat de generar ocupació.
 • Facilitarem la formació ocupacional i el reciclatge professional de les persones desocupades, amb programes de formació i treball per a adults i joves.
 • Mantindrem el suport i l’orientació laboral als ciutadans i les ciutadanes que busquen feina i realitzarem accions de prospecció empresarial per incrementar el nombre d’ofertes laborals gestionades per la borsa de treball.
 • Posarem en marxa Plans d’Ocupació a l’Ajuntament amb contractes de 6 mesos de treball a la ciutat i subvencionarem contractes de treball en empreses per a persones aturades.
 
3. La reactivació del polígon com a espai d’activitat econòmica
Sant Joan Despí ha d’actuar com a agent facilitador de sinèrgies entre l’activitat pública i privada, els centres de coneixement, el teixit empresarial i la societat civil per tal d’esdevenir una ciutat de negocis, fent aflorar el seu potencial d’allotjament empresarial i la creació d’activitat econòmica.
 • Millorarem el suport a les persones emprenedores a través de l’assessorament empresarial i els centres d’empreses municipals. Treballarem en xarxa amb els diferents agents i els municipis veïns per tal d’incrementar el radi d’acció i l’impacte real.
 • Cercarem la possibilitat d’ubicar dins del polígon un espai de promoció econòmica que faciliti la instal·lació d’empreses innovadores amb capacitat d’actuar per atreure noves activitats econòmiques i tecnològiques
 • Fomentarem la cultura emprenedora amb programes específics als centres de secundària de la ciutat.
 • Renovarem la informació dels serveis de promoció econòmica a través de la pàgina web i les xarxes socials. Facilitarem la creació de noves empreses a través de la posada en marxa del PAE (Punt d’assessorament a l’emprenedor) i aprofundirem en l’administració electrònica i la simplificació dels tràmits administratius.
 
4. El comerç local com a model de proximitat i qualitat
Avançarem en el desenvolupament dels principals eixos comercials i les accions de dinamització dels diferents sectors d’activitat, actualitzant el model de comerç urbà de proximitat per ajustar-lo als reptes actuals i mantenir-lo com a base del dinamisme de la ciutat.
 • Impulsarem, conjuntament amb els comerciants i els propietaris, accions de promoció dels locals disponibles a la ciutat i accions de millora del model comercial urbà de Sant Joan Despí.
 • Realitzarem campanyes de promoció del comerç local en diferents moments de l’any i continuarem aprofundint en el desenvolupament dels recursos tecnològics orientats a l’activitat comercial, com la Ruta de la Tapa, la Nit del Comerç o les campanyes de Nadal...
 • Actualitzarem el format de Firadespí com a principal esdeveniment de promoció comercial de Sant Joan Despí.
 • Continuarem avançant, conjuntament amb els comerciants, cap a la millora del model de negoci dels Mercats Municipals, la seva promoció i la seva competitivitat dins de la ciutat.
 
5. Les polítiques socials a l’abast de tothom
Les persones que més ho necessiten són la nostra prioritat per això mantindrem i potenciarem una xarxa que garanteixi el seu benestar i la cohesió social de la nostra ciutat.
 • Apostarem per un model de serveis a les persones des de la proximitat i que es fonamenta en tres pilars: família, dependència i la integració social i comunitària.
 • Continuarem donant suport a les famílies, especialment als ciutadans i les ciutadanes més vulnerables i ho farem mitjançant ajuts econòmics per als subministraments bàsics, l’alimentació, els llibres de text i el material escolar.
 • Garantirem l’atenció domiciliària per a persones grans i/o dependents.
 • Mantindrem el suport als programes socioeducatius per prevenir i evitar situacions de risc i compensar dèficits educatius, socials, de lleure, d’oci i d’esport.
 

Sentirsjd i cuidar-la i fer-la créixer:

6. Continuarem canviant la pell de la ciutat
A poc a poc hem avançat en la transformació de la ciutat amb la remodelació dels nostres carrers i espais públics, adaptant i millorant la mobilitat i fent els espais més amables per a les persones.
 • Millorarem els carrers dels diferents barris, com per exemple el del Bon Viatge per tal de generar un espai adaptat a la realitat comercial, amb voreres més amples i espais més còmodes.
 • Iniciarem un projecte de transformació d’una via de gran impacte a la ciutat, la B-23, per tal que la Diagonal arribi a la nostra ciutat, permetent la connectivitat i la creació de nous espais per a les persones.
 
7. Un bon espai públic de qualitat per viure i conviure
Tenir cura de l’espai públic està directament relacionat amb la qualitat de vida dels veïns i les veïnes.
 • Continuarem treballant per tenir una ciutat neta i endreçada.
 • Fomentarem el reciclatge.
 • Tindrem cura dels espais verds, dels carrers, de les places i dels espais de lleure i infantils, mantenint una bona jardineria.
 
8. El repte del medi ambient
Un dels reptes de futur és treballar per la sostenibilitat lluitant contra el canvi climàtic per tal de garantir el futur i el benestar de les properes generacions.
 • Crearem un Jardí de Papallones que es converteixi en un recurs pedagògic per a les escoles.
 • Impulsarem  la zona agrícola i el consum de proximitat dels seus conreus.
 • Continuarem treballant a l’entorn del riu per tal que sigui un veritable pulmó de la ciutat, alhora que formi part d’un corredor ecològic del delta.
 • Millorarem la biodiversitat del nostre entorn, impulsant els horts dels terrats i terrasses, com una cinquena façana de la ciutat.
 • Farem campanyes i accions per tal d’aconseguir estalvi energètic, tant als equipaments municipals, com a l’hora d’assessorar a la ciutadania i al comerç.
 • Impulsarem les energies renovables mitjançant propostes i ordenances, treballant per a una millor qualitat de l’aire i control del soroll.
 
9. Per una mobilitat més sostenible
A una ciutat la mobilitat és un punt clau de qualitat de vida per això treballarem per fer-la més sostenible, amb l’objectiu que convisquin tots els mitjans de transport i tots els interessos ciutadans.
 • Promourem una millor connectivitat entre barris per tal de facilitar la mobilitat interna, fent una passera entre el barri de Torreblanca i la zona de Les Begudes.
 • Ampliarem i millorarem els carrils bici de la nostra ciutat.
 • Desenvoluparem els itineraris escolars per tal de reduir els desplaçaments en cotxe.
 • Promourem la reducció de les emissions dels vehicles, impulsant el vehicle elèctric.
 • Incorporarem electrolineres al municipi.
 
10. Habitatge per consolidar els barris
Volem garantir que la gent pugui quedar-se a viure a Sant Joan Despí.
 • Continuarem gestionant l’habitatge de lloguer que hem construït i en promourem de nous.
 • Vetllarem perquè el creixement natural de la nostra ciutat, amb zones com la de Les Begudes, doni sortida a les necessitats que tenim.
 • Impulsarem l’acabament de la zona d’habitatges que està entre l’avinguda de Barcelona i el carrer de la Fontsanta, per consolidar el barri de les Planes.
 

Sentirsjd i a les persones

11. Programes per a joves als diferents barris
Continuarem desenvolupant les polítiques de joventut al nostre municipi tenint com a objectiu principal el creixement personal dels i les joves.
 • Crearem un programa de mobilitat jove internacional, amb beques i projectes internacionals per garantir que els joves estiguin connectats amb la resta d’Europa, facilitar l’aprenentatge de llengües estrangeres i les possibilitats laborals i educatives arreu d’Europa.
 • Crearem una Oficina Jove d’Emancipació al barri Centre, que sigui referent en temes d’assessorament ocupacional, mobilitat internacional, associacionisme, informació de la ciutat, educació...
 • Potenciarem, des de promoció econòmica, plans d’ocupació específicament per als i les joves.
 • Impulsarem els habitatges de lloguer que permetin la seva emancipació.
 
12. Per una igualtat real i efectiva entre dones i homes
Cal continuar reforçant les polítiques d’igualtat per tal de redreçar l’actual situació de desigualtat entre dones i homes a nivell social i laboral. 
 • Avançarem en la igualtat i farem efectius els drets de les dones, promovent accions coeducatives i mantindrem serveis d’acompanyament i assessorament que fomentin la reflexió sobre la igualtat de gènere.
 • Mantindrem l’aposta per les escoles bressol municipals com a element clau per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 
13. Gent Gran, ciutadania activa i participativa
L’edat de jubilació no determina l’activitat ni la condició de les persones que, a partir dels 60 anys, poden canviar el seu referent però no la seva condició ni les seves ganes de continuar treballant per la societat i per la contínua millora del seu creixement personal i pel seu entorn. L’edat ens dóna experiència.
 • Treballarem per la dignificació de la figura de les nostres persones grans, com a font d’experiència i saviesa, fent-los partícips en els diferents òrgans de participació de la ciutat i donant a conèixer a tothom les seves activitats i necessitats.
 • Continuarem impulsant activitats culturals, esportives i de lleure per a la gent gran amb la finalitat de garantir una participació activa d’aquest col·lectiu a la ciutat.
 

Sentirsjd i viure-la

14. L’esport com a model de vida saludable a la ciutat
Treballarem perquè, aprofitant l’espai públic i els equipaments, Sant Joan Despí esdevingui un gran espai de pràctica física i esportiva, on s’avanci cap a la universalització de l’esport i la promoció d’un estil de vida saludable i activa.
 • Ampliarem el Poliesportiu Salvador Gimeno amb una nova sala de fitness, noves sales d’activitats dirigides i nous vestidors per a abonats.
 • Cobrirem totalment el poliesportiu Ugalde.
 • Crearem un nou camp de futbol 7 al barri Centre.
 • Ampliarem una nova pista de pàdel al poliesportiu Francesc Calvet.
 • Mantindrem el suport a les entitats esportives de la ciutat.
 • Avançarem en el desenvolupament de la Ciutat Esportiva del Barça Joan Gamper.
 
15. Compromís amb la cultura
La cultura és el nostre projecte, per això ha d’estar a tots els àmbits i al servei de les persones. La cultura és una eina de cohesió, de desenvolupament i de convivència a través de l’accés lliure i crític al coneixement i les arts.
 • Fomentarem les disciplines artístiques com a un vehicle de participació i interrelació cultural i la promoció d’artistes emergents.
 • Garantirem una oferta cultural diversa dirigida als diferents col·lectius de la ciutat.
 • Consolidarem la xarxa d’equipaments culturals.
 • Impulsarem el nostre patrimoni modernista
 • Recolzarem les entitats i la cultura popular i tradicional.
  
16. Les entitats com a motor de la participació cívica i comunitària
Les entitats són l’ànima de la ciutat i un element de cohesió social i promoció de valors molt important i fonamental per a la societat.
 • Donarem suport al moviment associatiu en aspectes formatius, d’assessorament, recolzament material i cessió d’espais per tal de millorar les condicions de prestació de serveis que realitzen en benefici de la comunitat.
 • Dotarem els plenaris d’entitats de més contingut per millorar la seva participació de les entitats i impulsarem la xarxa DESPIENTITATS.
 
17. La salut i prevenció: qualitat de vida
Una vida saludable ofereix una millor qualitat de vida, per això potenciarem diferents accions destinades a millorar la salut a través de la prevenció.
 • Promourem hàbits esportius saludables com ara la potenciació de fer exercici als parcs o la utilització dels Camins Saludables de la ciutat, entre d’altres.
 • Potenciarem la promoció d’hàbits alimentaris saludables, l’assessorament i el control dels menjadors, amb xerrades informatives i programes específics pensats pels diferents col·lectius.
 • Treballarem en coordinació amb els professionals sanitaris per tal de millorar la tasca preventiva de la salut.
 
18. La solidaritat i la cooperació com a valors de la societat
Donarem suport al teixit associatiu que contribueix a la sensibilització ciutadana i a impulsarem els canvis necessaris per construir un món més just.
 • Mantindrem el compromís de destinar el 0,7% d’ingressos propis al programes de cooperació i solidaritat.
 • Promourem els valors de la pau i el respecte als drets humans com a elements fonamentals per poder garantir una bona convivència, el reconeixement de la diversitat i la defensa de la igualtat d’oportunitats.
 
19. Per una ciutat segura i tranquil·la
La seguretat ciutadana és un dret i una prioritat per a nosaltres, per això continuarem treballant per enfortir les polítiques integrals de seguretat i les actuacions policials, des de l’acompanyament i la proximitat.  
 • Millorarem les dotacions i la coordinació efectiva dels diferents cossos de seguretat.
 • Reforçarem i promourem una major presència d’agents i mossos d’esquadra en els barris i una correcta coordinació dels diferents cossos policials.
 • Impulsarem campanyes de sensibilització i foment de comportaments cívics entre la ciutadania.
 • Potenciarem el control de les actuacions incíviques o vandàliques.
 

Sentirsjd i apropar el govern a la ciutadania

20. Apropar el govern a la ciutadania
Impulsarem totes aquelles mesures que afavoreixin els tràmits entre l’Administració i les persones, els comerços i les indústries. Així com la promoció de totes aquelles accions que facilitin la màxima informació, participació i transparència.
 • Crearem noves App’s per facilitar la informació.
 • Potenciarem els tràmits on-line.
 • Posarem en marxa un nou web municipal.